Elmaster og Lygtepæle 220 V.

Mast med lysstofrør.
1. Skær et passende antal master af grillspyd Ø = 2 mm. Længde 85 mm.
2. Pælene bejdses i en passende gråbrun farve.
3. Der bores 4 huller (Ø = 1 mm) evt. 5 hvis der skal telefonledning på masten. Afstand ca. 3 mm (lav borelære)
4. Klokkerne fremstilles af tråd, der bøjes og males hvid/brun/grågrøn i enden.
5. Klokkerne monteres i hullerne, fæstes med hvid lim.
6. Hatten laves af kærgårdslåg. Der laves hatte vha. en hultang Ø = 3 mm.
7. Hatten limes på masten med universallim. (fx. gul Danalim)
8. Masterne plantes på anlægget med en indbyrdes afstand på 20 cm - 40 cm afhængig af forholdene. Højden er i 1:1 = 6 meter (HO = 69 mm)
9. Den lille afstand brugtes normalt når masterne fungerede som lygtepæle. se. herunder.
10.Enkelte master forsynes med en skråstiver (støttemast) se.foto.Trælygtepæle

1. Lav pæle som ved 220 volt.
Mast glødelampe.
2. Lampe: 1,8 mm led, skærm (kærgårdlåg - hultang: Ø = 4 - 5 mm) malet hvid, efter at den er presset i form, limes den med 10 sek lim - led ben fungerer som holder til masten.
3. Monteres under O ledningen.
4. Masterne anbringes med en indbyrdes afstand på ca. 20 cm.