Kurvetavler.

Fra.Banernes Bygning Og Udstyrelse: Kurvetavler.
Ud for begge ender af hovedkurven placeres en kurvetavle. Denne, der er vist på fig.78, består af en cirkulær smedejernsplade, anbragt på en i den indvendige planumskant stående vinkeljernspæl. På jernpladen er påskruet en plade af en blød aluminiumslegering, hvori tavlens talangivelser let lader sig indslå. Tallene på tavlen angiver kurvens radius i m (rad), kurvens og eventuelt overgangskurvens længde i m (kvl og okl), overhøjde og eventuel sporudvidelse i mm (ovh og udv) se. billede.
I udgaven fra 1916 benævnes kurvetavle - sportavle.

Fremstilling af Kurvetavler i model.

1. Til Kurvetavlen anvendes karton eller "Kærgårdlåg", plaststrip 0,5mm X 0,75mm, alu. farve & rustfarve.
2. Der laves plader (Ø=2mm) af karton/plast med en hultang.
3. Pladen limes på en ca. 20mm plaststrip, den smalle side.
4. Bagsiden af pladen og stolpen males rustfarvet (evt, tørbrush på alufarve)
5. Pladens forside males aluminium.
6. Pladerne anbringes på anlæget jfr. fig 78.
7. En i hver ende af alle kurver. Højde se billede.