Justerpæle i model.

Fra: Banernes Bygning Og Udstyrelse.
Til brug for sporets justering, d.v.s. løftning og trækning i sideretning af sporet, således at det ligger rigtigt, anbringes langs banenen fast afmærkning. Denne består som regel af pæle af kasserede skinnestykker, der anbringes 2m fra spormidten og i en indbyrdes afstand af 50 m på ret spor og 20 m eller 10 m i kurver.
Skinnestykket er foroven forsynet med en kærv, hvorfra der skal være nøjagtig 2000mm til spormidten, medens oversiden på fri strækning angiver sporets s.o. (skinneoverkant). I kurver anbringes justerpælene langs den indvendige skinnestreng. På stationer holdes justerpælens overside 150 mm under s.o.Fremstilling af justerpæle i model.
1. Til justerpælene anvender vi brunerede Z-skinnestrenge.
2. Skinnestrengen klippes så den er 20 mm lang. se.billede.
3. Herefter får pælene en gang Humbrol 113 Matt Rust (tørbrush)
4. Der fremstilles en lære, af et stk. messing. Hullet til pælen laves 23 mm fra spormidten.se.billede.
5. Nu kan pælene anbringes på anlægget. Afstand mellem 2 pæle er 115/230mm i kurver & 575mm på lige stræk.
6. Pælens overkant skal være i højde med s.o. på fri strækning.
7. På stationer (150 mm under s.o.) 1,72 mm under s.o. (Vi bruger svelleoverkant)
Gode billeder ses i Ud at køre med damptog s.28 øverst & Godsvognsmateriellets historie s.96.
Herved en justerpæl fotograferet d. 10/4 2010 ved Gårde.